Skip to content

Hlášení nežádoucích účinků - NONSTOP servis

Pokud máte podezření na nežádoucí účinek v souvislosti s užíváním léčivého přípravku společnosti LEO Pharma s.r.o., kontaktujte nás na níže uvedených kontaktech. Případně vyplňte a zašlete na adresu společnosti kontaktní osobě PDF formulář a/nebo pomocí elektronického formuláře https://nezadouciucinky.sukl.cz zašlete hlášení o nežádoucím účinku na Státní ústav pro kontrolu léčiv v Praze. Vaše informace o bezpečnosti a účinnosti našich léčivých přípravků jsou pro nás velmi důležité a předem Vám za ně děkujeme.
 

Kontaktní osoba pro hlášení nežádoucích účinků a reklamace léčivých přípravků společnosti LEO Pharma:

Pokud se u vás vyskytne podezření na jakýkoli nežádoucí účinek, obraťte se na svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru. Pro nahlášení podezření na nežádoucí účinek týkající se léku společnosti LEO Pharma napište email:

drug_safety_cz_sk@leo-pharma.com