Výzkum a vývoj

Společnost LEO Pharma má více než sto let zkušeností s vývojem a objevováním nových léků.

V současnosti spolupracujeme po celém světě s přibližně 600 vědci a specialisty, kteří pracují na výzkumu a vývoji léčivých látek a zabývají se regulačními záležitostmi a otázkou bezpečnosti léčiv. Celý proces je řízen společně – od výzkumu v oboru organické chemie až po registraci nového léku.

Vyvíjíme léčiva a nové chemické látky, které zmírňují nebo léčí onemocnění kůže, záněty a kritická onemocnění.

Náš silný závazek, pokud jde o výzkum a vývoj, je ještě více zesílen spoluprací se 400 akademickými a institucionálními výzkumnými centry a průmyslovými partnery po celém světě.

Pro zajištění dostatečného objemu finančních prostředků pro výzkum a vývoj je do výzkumu a vývoje nových léků investováno přibližně 17 % celkových výnosů společnosti LEO Pharma.