Výzkum a vývoj

Společnost LEO Pharma má více než sto let zkušeností s vývojem a objevováním nových léků.

V současnosti spolupracujeme po celém světě s přibližně 600 vědci a specialisty, kteří pracují na výzkumu a vývoji léčivých látek a zabývají se regulačními záležitostmi a otázkou bezpečnosti léčiv. Celý proces je řízen společně – od výzkumu v oboru organické chemie až po registraci nového léku.

Vyvíjíme léčiva a nové chemické látky, které zmírňují nebo léčí onemocnění kůže, záněty a kritická onemocnění.

Náš silný závazek, pokud jde o výzkum a vývoj, je ještě více zesílen spoluprací se 400 akademickými a institucionálními výzkumnými centry a průmyslovými partnery po celém světě.

Pro zajištění dostatečného objemu finančních prostředků pro výzkum a vývoj je do výzkumu a vývoje nových léků investováno přibližně 17 % celkových výnosů společnosti LEO Pharma.

We use cookies on this website

The cookies help us gain a better understanding of how you use our website; display applications and functionalities, to optimise your website experience, to assign a unique identification number to you, and to help you remember your user ID and password when you return to the website. We also use cookies to generate statistical information.

By continuing to browse our website, you are agreeing to our use of cookies

If you want to know more about our cookie policy and how to avoid and delete cookies click here.