Požadavky na dodávky

Společnost LEO Pharma s.r.o. je výhradním zástupcem pro Českou republiku společností LEO Pharma A/S a Leo Laboratories Limited jako držitelů rozhodnutí o registraci pro požadavky dle ustanovení § 77 odst. 2 písm. h) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších právních předpisů.

S požadavkem o dodávku léčivých přípravků společnosti LEO Pharma A/S a Leo Laboratories Limited v rozsahu tržního podílu distributora kontaktujte prosím:

Ivana Karlachová
e-mail: ivkcz@leo-pharma.com
LEO Pharma s.r.o.
Lomnického 1705/7, Praha 4 – 140 00