Naše hodnoty

Naše pracovníky na celém světě spojují společné hodnoty, kterými se řídí všechny naše kroky, a které dláždí cestu našemu dlouhodobému růstu a rozvoji. Základy společnosti LEO kromě našeho poslání a vize tvoří také naše hodnoty a způsob uvažování.

Naše hodnoty odrážejí cestu, prostřednictvím které usilujeme o zvýšení kvality života pacientů. Kromě toho odrážejí způsob, kterým se snažíme navzájem spolupracovat, respektovat se, důvěřovat si, navzájem se podporovat. Jednat s důvěrou, s odhodláním a profesionálně tak, abychom dosáhli co nejlepších výsledků. 

Integrita
Jsme odpovědnou společností a dodržujeme své sliby.
Jednáme a komunikujeme otevřeným, čestným a důvěryhodným způsobem.

Zaměření na zákazníka
Prostřednictvím špičkových výrobků a služeb usilujeme o zlepšení kvality života lidí. Pro co nejlepší pochopení potřeb našich zákazníků využíváme partnerství a dialog.

Inovace
Všichni jsme odpovědní za inovace a za neustálé zpochybňování status quo.
Sdílíme a realizujeme naše myšlenky a poučujeme se z neúspěchů.

Vášeň
Budeme nejlepší. Záleží nám na lidech a jsme hrdí na to, co děláme.
Snažíme se podporovat a inspirovat ostatní v naší snaze být lepší.

Adaptabilita
Zůstáváme aktivní v dynamickém světě, hledáme řešení, která jsou flexibilní, dosažitelná a efektivní z hlediska nákladů. Využíváme nově identifikované příležitosti.