Etika podnikání

Pevný rámec pro etiku podnikání ve společnosti LEO Pharma vytvářejí spolu s hodnotami společnosti LEO Pharma Kodex chování společnosti LEO (LEO Code of Conduct) a společenská odpovědnost podniků (Corporate Social Responsibility – CSR).

Etika podnikání společnosti LEO Pharma je základem pro naplňování naší vize stát se preferovaným partnerem v oblasti dermatologické péče, zlepšujícím životy lidí po celém světě. Více se o našem Kodexu chování dočtete na těchto stránkách, kde také naleznete další informace o naší práci v oblasti společenské odpovědnosti podniků.

Kodex chování společnosti LEO

Kodex chování společnosti LEO přeměňuje naše firemní hodnoty – bezúhonnost, orientaci na zákazníka, inovativnost, nadšení a přizpůsobivost – na jim odpovídající jednání tím, že pojmenovává a řeší etická dilemata a otázky dodržování právních předpisů, které při naší každodenní práci vyvstávají.

Našemu závazku jednat bezúhonně se nezpronevěřujeme. Naše výkonnost se neměří jen výsledky, kterých dosahujeme – zásadní je také to, jakým způsobem jich dosahujeme. Věříme, že jsme všichni zavázáni dělat věci správným způsobem a že k tomu, abychom podle toho jednali, musíme být všichni motivováni, posilováni a podporováni.

Jako společnost působící v oblasti zdravotní péče a mající vysoké etické standardy přijímáme odpovědnost za to, co děláme. Náš Kodex chování nám pomáhá tuto odpovědnost skutečně naplňovat a zlepšovat kvalitu života pacientů. Soustředíme se na potřeby pacientů a při všem, co děláme, je bereme v úvahu.

Kodex chování společnosti LEO jsou povinni dodržovat všichni zaměstnanci.

Stáhněte si Kodex chování společnosti LEO (v angličtině).

Související dokumenty

Společenská odpovědnost podniků

Ve společnosti LEO Pharma jsme odhodláni zlepšovat životy lidí trpících kožními onemocněními. A díky naší nadační vlastnické struktuře máme jak zvláštní povinnost, tak i jedinečnou příležitost do lepší péče o pacienty neustále investovat.

Naše strategie v oblasti společenské odpovědnosti podniků podporuje naši firemní strategii „Pomáháme SARAH – společnost LEO vstříc roku 2020“ (Helping SARAH – LEO towards 2020), která se soustředí na to, aby se pacienti stali středobodem všeho, co děláme, a jejímž celkovým cílem je, abychom v roce 2020 pomáhali více než 100 milionům lidí.

Svou hospodářskou, společenskou i environmentální odpovědnost při poskytování řešení na pomoc pacientům uznáváme a všude, kde působíme, se snažíme být odpovědným firemním občanem.

Náš přístup k tomu, co děláme, vychází z naší strategie v oblasti společenské odpovědnosti podniků a z našich čtyř strategických pilířů v oblasti společenské odpovědnosti podniků:

  • Životní prostředí a bezpečnost
  • Lidé a zdraví
  • Dodržování právních předpisů a etika
  • Partnerství a spolupráce

Společnost LEO Pharma dodržuje platné zákony, předpisy a mezinárodní požadavky, jakož i zásady iniciativy OSN Global Compact v oblasti lidských práv, pracovních práv, životního prostředí a boje s korupcí – v souladu s bezúhonností coby jednou z hodnot společnosti LEO.

Stáhněte si Zprávu o společenské odpovědnosti podniků (CSR Report) společnosti LEO Pharma.