Etický kodex

Činnost společnosti LEO Pharma vychází ze seznamu hodnot.

Etický kodex LEO převádí naše firemní hodnoty na činy, identifikuje a řeší etické problémy a problematiku dodržování předpisů, které se objevují při naší každodenní činnosti.

Věříme, že udržováním a rozvíjením vysokých standardů podnikatelské činnosti podporujeme trvalý růst a úspěch. Tyto standardy rovněž tvoří základ pro naplnění naší vize stát se preferovaným partnerem v oblasti dermatologie a zvyšovat kvalitu života lidí na celém světě.

Věříme, že všichni máme povinnost dělat věci správně, a proto musíme být motivováni, mít k tomu kompetence a potřebnou podporu.

Dodržování Etického kodexu LEO je pro všechny zaměstnance společnosti povinné.